Petrestii de Jos

»  Prezentare generala

       Satele care formează comuna Petreştii de Jos se înscriu prin demnitatea, credinţa, munca locuitorilor    şi forţa tradiţiei  şi culturii lor populare seculare, în marea istorie naţională, cu dimensiunile unei trăiri racordate în permanenţă la marile evenimente şi deziderate ale trecutului, prezentului şi viitorului românesc.

            Aşezată în depresiunea Hăşdăţii, comuna Petreştii de Jos a fost locuită încă din timpuri străvechi preistorice, aşa cum atestă descoperirile arheologice, în special peşterile din Cheile Turzii.

            Un rol hotărâtor pentru existenţa românească a fost credinţa, fie prin cele două mânăstiri Petrid şi Bercheş, aflate pe axa ortodoxă Rimeţi-Petrid-Feleac, fie prin bisericile româneşti din fiecare sat în parte.

            O altă instituţie care a  menţinut conştiinţa de neam a fost şcoala românească. Şcoala  de la mânăstirea Petridului este atestată documentar în 1647. Treptat au apărut şcoli şi în celelalte sate (în 1800 este atestată şcoala din Petreştii de Jos).

            Locuitorii au participat la marile bătălii politice şi sociale: răscoala de la Bobâlna , răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, revoluţia de la 1848-1849, mişcarea memorandistă, mişcările sociale din toamna anului 1918, comuna fiind în aria de desfăşurare a evenimentelor.

            Legendele şi tradiţiile româneşti din Petreştii de Jos  relevă o bogată mitologie cu subiecte pline de dramatismul vieţii rurale şi legat de viaţa religioasă: colinde, oraţii de nuntă, descântece, bocete şi multe legende izvorâte din istoria oamenilor pe aceste meleaguri.

            Satele păstrează un adevărat cult al strămoşilor şi al eroilor neamului cinstiţi pentru jertfa lor faţă de ţară prin monumente funerare, troiţe sau altare în biserici. Comuna Petreşti are un potenţial turistic deosebit: Cheile Turzii, Mănăstirea Petreştii de Sus, mormintele familiei Bariţiu.

            Aceastǎ aşezare în apropierea Cheilor Turzii îi conferǎ comunei Petreştii de Jos un avantaj în ceea ce priveşte posibilitatea investiţiei în domeniul turismului.

Aşezată într-o zonă ce are dealuri pitoreşti ce se pierd în vecinătatea munţilor Apuseni, comuna, prin marele obiectiv turistic, Cheile Turzii, este străbătută de turişti veniţi din toate zonele ţării, precum şi din străinătate, indiferent de perioada anului. Acest obiectiv este înscris pe hărţile turismului internaţional.Cele două peşteri din Chei, care îngrădesc Cheile de o parte şi de alta, sunt străbătute de apele pârâului Hăşdate. Ele au aceeaşi înălţime şi deschidere, ceea ce demonstrează că înainte de a forma Cheile Turzii, ele constituiau o singură peşteră. Înălţimea acestora este de 3–4m, lungimea de 20–30 m şi se ramifică în interior.